<!-- Put the following javascript before the closing

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Jazyk stránky:

Webová stránka na novej adrese.Milí návštevníci našej webovej stránky, oznamujeme Vám, že aktuálna webová stránka školy je na novej adrese: www.zsbakbb.edupage.org

Pre návštevu našej novej stránky môžete použiť nasledovný odkaz:

                                      www.zsbakbb.edupage.org

Stránka bola presťahovaná na novú adresu z dôvodu zavedenia nového informačného systému školy. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu.
3. 4. 2017
.....................................................................................................................

Užitočné Informácie pre Deviatakov

Vážení Deviataci Informácie o prijímacích pohovoroch na stredné školy pre školský rok 2016/2017 nájdete kliknutím na INFO o prij. poh.na SŠ 2016-17 .

14. 9. 2016
.....................................................................................................................

Účelové cvičenie v prírode

Oznam pre rodičov: Žiaci 2.stupňa ZŠ Jána Bakossa absolvujú v piatok 16.9.2016 Účelové Cvičenie v prírode. Zraz je pred školou o 8.15hod.

.....................................................................................................................

Ponuka krúžkov Názov krúžku Meno a priezvisko pedagóga Cieľová skupina - ročník Hravá matematika p. Homola 5. – 8. roč. Matematika prevažne vážne p. Danihlíková 9. roč. Krúžok informatiky p. Tomišová 2. stupeň Angličtina na webe p. Haringová 5. – 6. Roč. Slovenčina po deviatacky p. Šajbanová 9. roč. Francúzština kreatívne p. Šajbanová 6. ročník Mažoretky p. Roletzká - streda 1.-2.roč. Hravá angličtina p. Tureková - štvrtok 1.-2. roč. Bedmintonový krúžok p. Jelenčík 2. stupeň Mladý biológ p. Gaál 2. stupeň Stolnotenisový krúžok p. Homola 2. stupeň Mladý informatik p. Rišová 2. stupeň Zdravá výživa p. Rišová 2. stupeň Športový krúžok p. Bohušová - utorok 1. ročník Stolný tenis CVČ –bude robiť na našej škole 2.- 4. ročník Bedbinton CVČ –bude robiť na našej škole 1.a 2. stupeň Atletika CVČ –bude robiť na našej škole 1.a 2. stupeň Florbal CVČ –bude robiť na našej škole 1.a 2. stupeň

.....................................................................................................................

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

Milí rodičia a žiaci našej školy, oznamujeme Vám, že sa slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 uskutoční v pondelok 5.9.2016 o 8:30 hod. v školskej jedálni ZŠ.

Zoznam prvákov:

Tešíme s na Vás.
.....................................................................................................................

POZOR! OZNAM

Podľa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia sa poplatky upravujú následovne:

ŠKD - 10 € mesačne /čiastočná úhrada nákladov na činnosť ŠKD/

ŠJ - 4 € mesačne /čiastočná úhrada režijných nákladov ŠJ/
.....................................................................................................................

OSLAVY VÝROČIA Z POHĽADU NAŠICH ŽIAKOV

.....................................................................................................................

POĎAKOVANIEVedenie ZŠ Jána Bakossa ďakuje vzácnym hosťom, ktorí poctili našu školu svojou návštevou v rámci osláv 40. výročia založenia školy dňa 10. júna 2016:

- pánovi Ing. Petrovi Pellegrinimu, podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu

- pánovi Ing. Martinovi Turčanovi, zástupcovi primátora Mesta Banská Bystrica

- pani Mgr. Ingrid Haringovej, vedúcej odboru školstva OÚ v Banskej Bystrici

- pánovi Mgr. Milanovi Beňačkovi PhD., vedúcemu školského úradu Mesta Banksá Bystrica

- pánovi prof. MUDr. Pavlovi Bakossovi DrSc., priamemu potomkovi Jána Bakossa, ktorého čestné pomenovanie má naša škola vo svojom názve

Nasledovne chceme vyjadriť vďaku všetkým rodičom , pedagogickým a nepadagogickým zamestnancom ako aj všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii osláv tohto významného jubilea.

Všetkým želáme veľa elánu, osobných i pracovných úspechov a našej škole do budúcnosti ešte veľa kvalitných pedagógov a dobrých žiakov!
..........................................................................................................................................................................................................................................

NÁVŠTEVA V ŠKV

Do knižnice v ŠVK prišiel 23.5. 2016 na pozvanie známy nemecký spisovateľ pre deti a mládež Fabian Lenk. V súčasnosti  je jedným z najúspešnejších nemeckých spisovateľov pre deti. Napísal okolo 150 kníh, ktoré sú preložené do trinástich jazykov a predalo sa z nich viac ako tri milióny výtlačkov. Vyštudovaný novinár začínal s kriminálnymi románmi pre dospelých. Po 25 rokoch práce reportéra sa s novinárčinou rozlúčil a od roku 2012 sa profesionálne venuje písaniu. Tejto besedy, spojenej s autogramiádou, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Na záver nám odpovedal na zaujímavé otázky, týkajúce sa jeho písania a tvorby, zároveň sme absolvovali autogramiádu a urobili si aj spoločnú fotku.
Fotografie z tejto návštevy nájdete v galérii

27. 5. 2016
.....................................................................................................................

ŠKOLA V PRÍRODE NA HORNEJ ORAVE
16.-20.5.2016

V malebnej horskej dedinke Novoť žiaci 4. A , 3. A a 2. A triedy zažili týždeň krásnych zážitkov. Spoznávali sme okolitú krajinu , navštívili sme aj Zoofarmu , nakúpili sme si darčeky pre rodičov a súrodencov . Veľké poďakovanie patrí našim animátorom Peťovi, Kaji a Michalovi , ktorí nám celý týždeň spestrili veľmi zaujímavou činnosťou .
Fotografie z tejto návštevy nájdete v galérii

27. 5. 2016
.....................................................................................................................

LETNÝ TÁBOR NEBUDE


Milí rodičia,
Veľmi nás teší Váš záujem o náš dennýn letný tábor.
Ale s ľútosťou Vám oznamujeme, že počas týchto letných prázdnin sa nebude organizovať.
Dôvodom je veľká rekonštrukcia našej školy. Ako už viete, súčasťou našej školy sa stane aj materská školy a tak je nutná komplexná rekonštrukcia daných priestorov. Jedná sa nielen o stavebné úpravy, ale aj o rekonštrukciu elektroinštalácie, kanalizácia atď.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vaše deti opäť v lete 2017.


18. 5. 2016
.....................................................................................................................

ZBER PAPIERA


V dňoch od 23.5.2016 do 3.6.2016 bude prebiehať na našej škole zber papiera, OKREM KARTÓNOV. Prosíme rodičov našich žiakov, aby im pri tomto zbere pomohli. Ďakujeme.

16. 5. 2016
.....................................................................................................................

GALÉRIA TALENTOV 2016 - VÝSLEDKY

Banská Bystrica privítala mladé talenty z celého Slovenska

Základná škola Jána Bakossa v Banskej Bystrici v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici zorganizovala už 6. ročník celoslovenskej súťaže Galéria talentov - literárna, výtvarná, fotografická, spevácka a hudobná súťaž pre deti základných škôl a osemročných gymnázií.

Cieľom celoslovenskej súťaže je okrem iného podporiť detský talent a nechať vyniknúť kráse ducha, slova a hudby. Súťaž vyvrcholila slávnostnou prehliadkou speváckych a hudobných talentov a vyhodnotením ostatných oblastí súťaže 14. apríla 2016.

Organizovanie súťaže je veľkým krokom nielen pre mladých ľudí, ktorých sa prehliadka umeleckých prác a tónov hudby priamo dotýka, ale aj pre ZŠ Jána Bakossa, ktorá má takto možnosť šíriť dobré meno takej osobnosti, akou Ján Bakoss bol.
AR


Podrobnejšie informácie, výsledky a fotografie nájdete v Galérii talentov 2016.

28. 4. 2016
..........................................................................................................................................................................................................................................

GALÉRIA TALENTOV 2016Bližšie informácie a prihlášku nájdete po kliknutí na KRITÉRIA a PRIHLÁŠKA .

23. 3. 2016
.....................................................................................................................

MIKULÁŠ KOVÁČ V SLOVE A HUDBE

V rámci XX. ročníka Literárnej Banskej Bystrice a Roku slovenskej hudby sa deviataci našej školy zúčastnili podujatia venovaného pamiatke Mikuláša Kováča v ŠVK-LHM. Na netradičnej hodine literatúry odzneli okrem iných aj ukážky z básní „Osvienčim“ a „Stena“. Pôsobivé verše Mikuláša Kováča príznačné silným umeleckým a etickým odkazom, ktorý pretrváva dodnes, mrazili skutočne všetkých. Literárno-hudobné pásmo dopĺňali vstupy žiakov svojimi reflexiami o minulosti, pričom konfrontovali svoje poznatky získané z historickej exkurzie v Osvienčime. Fotografie z tejto návštevy nájdete v galérii

15. 3. 2016
.....................................................................................................................

Darujte nám 2% dane

Vážení rodičia, priaznivci našej školy pomôžte nám darovaním 2% z Vašej dane zlepšiť výchovno-vzdelávacie podmienky pre našich žiakov. Potrebujete k tomu potvrdenie o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa a aktuálne, už predvyplnené tlačivo, ktoré nájdete kliknutím na Tlačivo na poukázanie 2% .


14. 3. 2016
.....................................................................................................................

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 9. marca 2016 sa v pastoračnom centre sv. Gorazda na námestí Štefana Moyzesa konalo Dekanátne kolo Biblickej olympiády v kategórii základné školy. Našu školu reprezentovali žiaci 5. ročníka Alexandra Sulovcová, Adam Kecskemety a Lucia Beňová ako náhradníčka, pretože Samuel Schwarz sa pre chorobu súťaže nemohol zúčastniť. Žiaci piatich základných škôl dekanátu Banská Bystrica mesto si zmerali vedomosti z dvoch biblických kníh Evanjelia podľa Lukáša a 1. Samuelovej knihy. Cieľom účasti na tejto súťaži bolo zistiť ako to tam prebieha, aké typy otázok budú predložené súťažiacim a na budúci rok zabojovať o nejaké umiestnenie. Naši žiaci bojovali statočne a na veľké prekvapenie s kúskom šťastia získali 1. miesto. Porazili tak napr. žiakov 8. ročníka ZČŠ Štefana Moyzesa a ostatné družstvá. Srdečne blahoželáme! Fotografie z tejto návštevy nájdete v galérii

12. 3. 2016
.....................................................................................................................

PYTAGORIÁDA - OKRESNÉ KOLO

Dňa 08. a 09. marca 2016 sa v ZŠ Radvanská 1 Banská Bystrica konalo okresné kolo Pytagoriády. Pri riešení úloh si hlavičky potrápili aj žiaci našej školy. Medzi úspešných riešiteľov patria:

Kategória P4
Richard Branický – IV.B ( z 38 zúčastnených žiakov z 20 ZŠ bolo 17 úspešných)

Kategória P5
Radoslava Bajová – V.B (z 51 zúčastnených žiakov zo 17 ZŠ bolo 11 úspešných)

Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu, ďakujeme. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

10. 3. 2016
..........................................................................................................................................................................................................................................

Vystúpenie k MDŽ

Pri príležitosi MDŽ žiaci IV.A Katka Shonafinger a Marek Dej spolu s pani učiteľkou Sotákovou spríjemnili pesničkami a recitáciou babkám tento krásny deň v týždennom stacionári seniorov SSS na Robotníckej Ulici v Banskej Bystrici.
Fotografie z tejto návštevy nájdete v galérii


8. 3. 2016
.....................................................................................................................

Výstava v Thurzovom dome

Naši piataci sa v rámci hudobnej výchovy zúčastnili aktuálnej výstavy v Thurzovom dome "Farebné svety Svetozára Stračinu"
Fotografie z tejto návštevy nájdete v galérii


26. 2. 2016
.....................................................................................................................

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - OKRESNÉ KOLOMedzi 5-tich najlepších recitátorov v okrese sa dostal aj žiak našej školy – Lukáš Kulišiak zo VII. A triedy. Prednesom básne „Správa vo fľaši“ od Valentína Šefčíka nás bude reprezentovať aj v regionálnom kole 23. marca 2016. Držíme Lukášovi palce!
.....................................................................................................................

VALENTÍN

Náš srdiečkový týždeň - všetci zaľúbení (no nielen oni) mohli potešiť svojich spolužiakov a spolužiačky peknou valentínkou.
15. 2. 2016
.....................................................................................................................

Aktivity ŠKD v obrazoch

V galériach si môžete pozrieť aktvity našich detí v ŠKD:

- ŠKD Preskoč Urpín

- ŠKD Divadlo

- ŠKD Vianočné výrobky
10. 2. 2016
.....................................................................................................................

Lyžiarsky výcvik

V týždni od 1. do 5.februára sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarského výcviku v Tatranskej Lomnici.
Niekoľko fotografií z tejto akcie nájdete v galérii


8. 2. 2016
.....................................................................................................................

ZŠ Jána Bakossa sa do štrajku ISU NEZAPÁJA

Riaditeľstvo Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica chce informovať, že sa do štrajku ISU nazapája. Chce tak reagovať na mylné informácie uvedené v médiach. Vyučovanie bude aj naďalej prebiehať v plnom rozsahu.

Mgr. Margita Karaková
riditeľka školy
21. 1. 2016
.....................................................................................................................

OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica ako správny orgán v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodlo z prevádzkových dôvodov udeliť

dňa 8. 1. 2016 riaditeľské voľno.


Mgr. Margita Karaková
riditeľka školy
15. 12. 2015
.....................................................................................................................

VIANOČNÉ TRHY

Jednotlivé triedy sa pod vedením triednych učiteľov prezentovali prekrásnymi vianočnými výrobkami, o ktoré bol aj tento rok mimoriadny záujem.
Niekoľko fotografií z tejto akcie nájdete v galérii

22. 12. 2015
.....................................................................................................................

POZÝVAME VÁS NA VIANOČNÉ TRHY14. 12. 2015
.....................................................................................................................

37. ročník PYTAGORIÁDY - školské kolo

V dňoch 8. a 9. decembra prebehlo na Bakoške školské kolo pytagoriády. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

Richard Branický – IV.A
Ema Vajdová – IV.A
Kiara Čížová – IV.A
Martin Hlavatik – IV.A
Daniel Kalmár – V.B
Radoslava Bajová – V.B
Andrej Remiar – V.B
Tomáš Kulišiak – VII.A

Niekoľko fotografií z tejto súťaže nájdete v galérii.
12. 12. 2015
.....................................................................................................................

MIKULÁŠ NA BAKOŠKE

Mikuláš, čert i anjel odmenili v tento deň každého žiaka i žiačku podľa ich zásluh.
Niekoľko fotografií z tohto dňa nájdete v galérii

6. 12. 2015
.....................................................................................................................

Šalianský Maťko - školské kolo

V pondelok 30.11.2015 na našej škole prebehlo školské kolo umeleckého prednesu
"Šalianský Maťko J.C. Hronského".

Výsledková listina:

I. Kategória - 2. a 3. ročník

1.miesto - nebolo udelené
2.miesto - Ivan Fraňo 2.A, Adam Chladný 3.A
3.miesto - Natália Zakopčanová 3.A

II. Kategória - 4. a 5. ročník

1.miesto - Kiara Čížová 4.A
2.miesto - Marek Dej, Katka Schönafinger 4.A
3.miesto - Lenka Fiľova 4.A, Sophia Riečanová 5.A

Niekoľko fotografií z tejto súťaže nájdete v galérii.
Víťazom srdečne blahoželáme.
4. 12. 2015
.....................................................................................................................

Vedecká konferencia na Bakoške


Naša MALÁ VEDECKÁ KONFERENCIA zabodovala.
Do celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ pod záštitou MŠ Juraja Draxlera sa prihlásilo 280 školských knižníc v ZŠ a stredných školách s celkovým počtom 51 287 účastníkov podujatí.
MÁME ŠIKOVNÉ DETI!
"ŠŤASTNÁ" TRINÁSTKA PATRÍ ZŠ JÁNA BAKOSSA.


Podrobné výsledky najdete TU.
29. 11. 2015
.....................................................................................................................

Deň zdravia - učiteľská kvapka krvi

Vážení rodičia,
v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy Mgr. Margita Karaková udeľuje riaditeľské voľno dňa 19.11.2015 (štvrtok) z organizačných dôvodov všetkým žiakom školy. V tento deň nebude zabezpečená prevádzka v školskom klube detí, ani stravovanie v školskej jedálni.

Odôvodnenie:
Všetci pedagogický zamestnanci sa 19.11.2015 zúčastnia akcie Deň zdravia/ Učiteľská kvapka krvi, a preto nebude možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces.

Mgr. Margita Karaková
riditeľka školy
18. 11. 2015
.....................................................................................................................

HEVITOUR 60

V minulom roku sa dožil životného jubilea 60 rokov jeden najvýznamnejších a najznámejších slovenských autorov pre deti Daniel Hevier. Jeho doterajšia tvorba zahŕňa dovedna 60 kníh pre deti a mládež. Práve pri tejto symbolickej zhode sa spisovateľ rozhodol namiesto prijímania darčekov rozdávať deťom svoju fantáziu, hravosť a tvorivú energiu. A tak sa usporiadal turné o svojich knihách, pre deti zo škôl po Slovensku. Symbolickým vstupným bola minimálne jedna použitá batéria, za ktorú deti dostanú náučnú kartónovú skladačku určenú na zber použitých batérií, tzv. B-box, v rámci kampane o ekologickej recyklácii. Fotografie z tejto návštevy nájdete v galérii

30. 10. 2015
.....................................................................................................................

AKO PREBIEHAL HALLOWEEN

Noc strašidiel - výborná atmosféra, večerný sprievod strašidiel mestom, diskotéka i spanie v škole - to všetko a ešte oveľa viac je už tradične súčasťou tejto jedinečnej akcie. Fotografie z nej nájdete v galérii

29. 10. 2015
.....................................................................................................................

HALLOWEEN na Bakoške

Milé deti, máte rady duchov a strašidlá? V tom prípade je tu pre Vás v stredu 28.10.2015
HALLOWEEN na Bakoške !!!

Program:
- začiatok o 17:00 hod. pred ZŠ
- podvečerný sprievod mestom v maskách
- príchod do školy
- ohnivá šou + prekvapenie
- spoločná večera, diskotéka
- spanie v škole (nutný spacák alebo deka, karimatka,
  nafukovačka)
- spoločné raňajky
                                                - štvrtok – vyzdvihnutie detí rodičmi do 7:30 hod.

Čaká Vás noc plná tekvíc, sviečok a zábavy. Tešíme sa na Vás!

22. 10. 2015
.....................................................................................................................

Tvorivá súťaž - Moje leto 2015Fotografie z tejto výstavy resp. súťaže nájdete v galérii.

Víťazom srdečne blahoželáme.


20. 10. 2015
.....................................................................................................................

Zber papiera


V dňoch od 15.10.2015 do 28.10.2015 bude prebiehať na našej škole zber papiera, okrem kartónov. Prosíme rodičov našich žiakov, aby im pri tomto zbere pomohli. Ďakujeme.

7. 10. 2015
.....................................................................................................................

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Tento deňsme si pripomenuli návštevou nemeckej študovne ŠVK na Lazovnej ulici, kde sme mali zaujímavé prezentácie v nemčine a ruštine. Angličtinu sme si naopak osviežili krátkym kvízom v rámci vyučovania.
27. 9. 2015
.....................................................................................................................

Pozvánka na pasovanie prvákov.


V stredu dňa 30. septembra 2015 o 16:00 hod. sa v školskej jedálni uskutoční slávnostné pasovanie prvákov našej školy.


21. 9. 2015
.....................................................................................................................

Otvorenie školského roka 2015/2016 na Bakoške


Po nútenom presunutí otvorenia školského roka 2015/2016 na našej škole sa dvere do tried otvorili v pondelok 7.9.2015. Ako to prebiehalo možete vidieť vo fotogalérii.

7. 9. 2015
.....................................................................................................................

OZNAM - OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016


Milí rodičia a žiaci našej školy, s poľutovaním Vám oznamujeme, že z dôvodu rekonštrukcie budovy školy sa slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 uskutoční v pondelok 7.9.2015 o 8:30 hod. v školskej jedálni ZŠ.

Stravovanie v ŠJ začne utorkom t.j. 8.9.2015. Stravné lístky si môžete vyzdvihnúť od 25.8.2015 v priestoroch stravovacieho zariadenia.

Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Riaditeľstvo školy
.....................................................................................................................

O stravných lístkoch


Vedúca školskej jedálne oznamuje záujemcom o stravovanie v školskej jedálni, aby si prišli vyzdvihnúť šek v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Po zaplatení a preukázaní sa ústrižkom alebo potvrdením z účtu (č. ú. školskej jedálne 4017177468/7500) Vám budú odovzdané stravné lístky.

.....................................................................................................................

Si na nete a nevieš už kam si KLIKNÚŤ???

Nuda? Prezri si fotoalbumy a zaspomínaj:
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007

Alebo si prezri zoznam super stránok. Niečo určite zaujme aj teba:
- (nie len) súťaže
- (nie len) pre žiakov
- (nie len) pre rodičov
- užitočné a zaujímavé

Čaute čaute, Bakoška :)

.....................................................................................................................
SLUŽBY PRE VŠETKÝCH

Preklady do/z anglického jazyka
Profesionálne preklady rôznych dokladov a dokumentov.

Prenájom prezentačných priestorov
Prenajmeme renovované priestory vo vestibule školy vhodné na rôzne zasadnutia, školenia či prezentácie.
Vybavenie: počítač, reproduktory, dataprojektor, interaktívna tabuľa eBeam, televízor, DVD a video prehrávač.
Výmera miestnosti: 9 x 7,4 m (66,6 m2).
Kapacita miestnosti: cca 30 miest (možnosť rozšírenia).

Prenájom telocvične
V poobedných hodinách dáme do prenájmu priestory telocvične vrátane šatní (celkom
386 m2 - z toho samotná telocvičňa 296 m2 ).

Bližšie informácie o všetkých službách - skola@zsbakbb.edu.sk, 048/4153301 alebo osobne.

.....................................................................................................................

Archív stránok


Školský rok 2013/2014 Školský rok 2014/2015.....................................................................................................................

Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk