Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Jazyk stránky:

Vyhľadávanie:

Podporujeme moderné vzdelávanie odkaz na projekt IFaMV v BB

Naši sponzori: odkaz na BBXnet

Zapojili sme sa:

odkaz taktikvyzva.sk

odkaz skodahrou.sk

odkaz mojafamilia.sk

odkaz hravozizdravo.sk

odkaz RoboCup

odkaz First Lego League

odkza eTwinning

odkaz FOD.sk

odkaz iBOBOR.sk

odkza Technická olympiáda 3V

Podporujeme:

odkaz adoptujkravicku.sk

odkaz Vedecká hračka - občianske združenie.

odkaz ovce.sk

odkaz Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

odkaz Naša škola kliká zodpovedne.sk

odkaz Dôveryhodný prehliadač!

Darujte hodinu deťom.

odkaz Biela pastelka

odkaz Týždeň modrého gombíka

odkaz UNICEF

odkaz Liga za duševné zdravie.

INFO:

Školský rok 2013/2014


.....................................................................................................................

JE ROZHODNUTÉ! ŠKOLA OSTÁVA!


Vážení rodičia, milí žiaci a všetci priatelia Bakošky,

v piatok 15. 8. 2014 poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o existencii našej školy, škola pokračuje vo svojej činnosti ďalej.

2. septembra 2014 sa teda opätovne a s veľkou radosťou otvoria brány našej školy. Veríme, že sa všetci stretneme v takom počte, ako sme sa rozlúčili 27. júna 2014.

K plynulému začiatku školského roka Vás prosíme, milí rodičia, aby ste nám urýchlene nahlásili, či Vaše dieťa nastúpi 2. septembra 2014 u nás. V prípade, že ste mali dieťa zapísané na ktorúkoľvek školu, stačí uviesť názov školy, my za Vás administratívne náležitosti vybavíme.

Za pomoc, podporu, trpezlivosť a porozumenie počas trojmesačnej neistoty Vám všetkým zo srdca ďakujeme a naozaj úprimne sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

S radostným pozdravom

vedenie a zamestnanci školy

.....................................................................................................................

Pre tých čo sa osobne nemohli zúčastniť...


Na poslednom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 30. 6. 2014 odznel príspevok zástupkyne Rady rodičov pani Marici Koreňovej. Poukázala v ňom na mnohé skutočnosti a fakty, ktoré sú naozaj dôležité v boji za zachovanie našej školy.

Prebehla naozaj búrlivá rozprava pánov poslancov, ktorá vyznievala v prospech školy. Všetci si môžete prečítať príspevok, ktorý odznel v slove pre verejnosť a pozrieť si videozáznam z mestského zastupiteľstva.

Oficiálny videozáznam je kvôli svojej dĺžke rozdelený na viac častí: prvá (príhovor pani Koreňovej a rozprava poslancov), druhá (pokračovanie rozpravy poslancov) a tretia (rozprava poslancov a uznesenia).

Vaša Bakoška

.....................................................................................................................

Na záver školského roka a na povzbudenie


Vážení rodičia,

školský rok sa skončil, deťom sa začali prázdniny a Vám čas dovoleniek. Všetkým Vám prajeme príjemné prežitie dní oddychu plných slnka a pohody.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa našej školy budeme včas a pravdivo informovať. Sme presvedčení o tom, že v septembri spoločne začneme nový školský rok.

Škola stále nie je zrušená a ministerstvo nemá podklady na jej vyradenie zo siete škôl. Sme si vedomí časového stresu, ktorý prežívame spolu s Vami, ale zároveň sme plní nádeje v spravodlivosť a víťazstvo zdravého rozumu v našom meste.

vedenie školy

.....................................................................................................................

Vyvrátenie tvrdení


Na základe posledných medializovaných informácií zo strany mesta, hlavne ohľadom prepočtu nákladovosti na jedného žiak, bola vypracovaná podrobná interná ekonomická analýza.

S podkladmi od pani Ing. Anna Harmaniakovej PhD., súdnej znalkyne v oblasti ekonomiky, poskytujeme médiám a širokej verejnosti reálny obraz ekonomickej situácie na našej škole a nie zavádzajúce informácie z mesta, ktoré doteraz neboli publikované, a ani nebol zverejnený spôsob a postup ich výpočtu. Taktiež tieto čísla neboli v podkladoch, na základe, ktorých sa poslanci 20. 5. 2014 rozhodovali o schválení návrhu na zrušenie našej školy.

Ďalšie dôležité fakty uvádza vo svojom pohľade pani JUDr. Marica Koreňová.

vedenie školy

.....................................................................................................................

Učím sa na Bakoške a sedím aktívne!

Záleží nám na zdraví našich žiakov a vieme, že posledné prieskumy hovoria o problémoch s držaním tela a deformitami chrbtice už u 10% prvákov. Aj preto sme sa rozhodli využiť ponuku pre školy od slovenského výrobcu zdravotnej pomôcky na aktívne sedenie Dynasit (bývalý Fit vankúš).

S finančnou podporou Raiffeisen banky sme zakúpili do učebne informatiky nafukovacie vankúše, ktoré aktivujú správne držanie tela a činnosť svalstva aj pri sedení. Takýmto "aktívnym sedením" sa zabraňuje zaťažovaniu chrbtice a podporuje sa krvný obeh, čo prispieva k lepšej koncentrácii. Aby bolo sedenie príjemnejšie, so žiakmi sme navrhli naše jedinečné školské motívy.

Tešíme sa, že aj takýmto spôsobom prispievame k osvete v oblasti zdravého životného štýlu. Fotky z prvých "aktívnych sedení" nájdete vo fotoalbume.
Vaša Bakoška :)

.....................................................................................................................

Na Bakoške sa stále niečo deje...
Nepremeškaj nič - sleduj BIM (Bakoškársky informačný mesačník).
.....................................................................................................................

MIMORIADNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE


Milí rodičia a priatelia školy,
pozývame Vás na mimoriadne celoškolské rodičovské združenie.

Bodom programu bude prerokovanie ďalšieho postupu vo veci návrhu Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica na zrušenie našej školy.

Vzhľadom k pracovnej vyťaženosti primátora mesta BanskáBystrica sa stretnuie uskutočnilo v utorok 27. 5. 2014 o 16.00 hod. v ŠJ na ZŠ Jána Bakossa na Bakossovej 5 v Banskej Bystrici.

Na stretnutí sa zúčastnili: primátor mesta Banská Bystrica Mgr. Peter Gogola, vedenie školy, rodičia žiakov školy, rodičia budúcich prvákov školy, zamestnanci školy,
JUDr. Marica Koreňová a médiá.

vedenie školy

.....................................................................................................................

Vyjadrenie k posledným udalostiam

Ako sa Vám určite dostalo do uší, dňa 20. mája 2014 Mestské zastupiteľstvo Banskej Bystrice odsúhlasilo zrušenie našej školy.

Jednanie mesta bolo nanajvýš nekorektné voči Vám ako rodičom a Vašim deťom, ako aj voči zamestnancom školy. Tomuto rozhodnutiu nepredchádzalo žiadne jednanie a nebol priestor ani na akékoľvek vyjadrenie dotknutých.

V súčasnosti vedenie školy jedná vo veci pozastavenia tohto rozhodnutia, hľadajú sa alternatívne riešenia vzniknutej situácie. Nakoľko tento proces potrebuje svoj čas, prosíme Vás o zhovievavosť v riešení presunu Vašich detí na iné školy. Vedenie školy sa zaoberá aj touto otázkou a rokuje o možnosti zachovania triednych kolektívov.

V najbližšej dobe bude zvolané stretnutie rodičov, zamestnancov školy a primátora mesta Banská Bystrica, na ktorom budú podané presné informácie.

Aj žiacky parlament prejavil záujem o vyjadrenie sa k vzniknutej situácii a teda dostali priestor.
vedenie školy

.....................................................................................................................

ZÁŽITKOVÝ DENNÝ LETNÝ TÁBOR 2014

Na škole to stále žije a bude to žiť aj v auguste! Denný letný tábor plný zážitkov, budeme realizovať od 18. do 22. augusta 2014. Celý týždeň od 8:00 do 16:30 na Vás - teda na Vaše deti - čaká kopec zábavy a množstvo zážitkov nie len na turistike, na kúpalisku či pri koníkoch...

Prihlásenie sa realizuje jednoducho cez online formulár, kde nájdete aj viac informácií.

Ako to vyzeralo minulý rok, si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Už teraz sa na Vás tešíme.

Vaša Bakoška

.....................................................................................................................

VYHODNOTENIE GALÉRIE TALENTOV 2014

Prehliadka detských talentov s vyhodntením a odovzdaním Ceny Jána Bakossa vo všetkých kategóriach sa konala 27. marca 2014 o 10.00 hod. v priestoroch nášho partnera Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Pozrite si fotografie a vychutnajte atmosféru.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli svojim časom a nadšením a gratulácia tým naj, ktorých si môžete pozrieť vo výsledkovej listine.

Už teraz sa spolu s Vami tešíme na budúci ročník.
Organizačný tím :)

.....................................................................................................................

Vyberte si ...

Aj tento rok sa môžete tešiť na bohatú ponuku mimoškolských aktivít :)

Stačí si vybrať z ponuky našich krúžkov na tento rok.

Vaša Bakoška

.....................................................................................................................

Si na nete a nevieš už kam si KLIKNÚŤ???

Nuda? Prezri si fotoalbumy a zaspomínaj:
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007

Alebo si prezri zoznam super stránok. Niečo určite zaujme aj teba:
- (nie len) súťaže
- (nie len) pre žiakov
- (nie len) pre rodičov
- užitočné a zaujímavé

Čaute čaute, Bakoška :)

.....................................................................................................................

SLUŽBY PRE VŠETKÝCH

Preklady do/z anglického jazyka
Profesionálne preklady rôznych dokladov a dokumentov.

Prenájom prezentačných priestorov
Prenajmeme renovované priestory vo vestibule školy vhodné na rôzne zasadnutia, školenia či prezentácie.
Vybavenie: počítač, reproduktory, dataprojektor, interaktívna tabuľa eBeam, televízor, DVD a video prehrávač.
Výmera miestnosti: 9 x 7,4 m (66,6 m2).
Kapacita miestnosti: cca 30 miest (možnosť rozšírenia).

Prenájom telocvične
V poobedných hodinách dáme do prenájmu priestory telocvične vrátane šatní (celkom
386 m2 - z toho samotná telocvičňa 296 m2 ).

Bližšie informácie o všetkých službách - skola@zsbakbb.edu.sk, 048/4153301 alebo osobne.

.....................................................................................................................

Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk
Posledná aktualizácia: 02.09.2014 22:25