Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Podporujeme moderné vzdelávanie

Naši sponzori:

Zapojili sme sa:

taktikvyzva.sk

skodahrou.sk

mojafamilia.sk

hravozizdravo.sk

RoboCup

First Lego League

eTwinning

iBOBOR.sk

Podporujeme:

Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli všetky
svoje kravičky darovať deťom na adopciu.

Vedecká hračka - občianske združenie.

Viac ako len zábava.

Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Naša škola kliká zodpovedne.sk

Dôveryhodný prehliadač!

Darujte hodinu deťom.

Biela pastelka

Týždeň modrého gombíka

UNICEF

Liga za duševné zdravie.

BIM 2012/2013
>>Bakoškársky informačný mesačník<<
BIM, čo to je?
- stretnutie žiakov a učiteľov školy realizované spravidla prvý týždeň v mesiaci,
- vyhodnotia sa na ňom činnosti žiakov aj učiteľov za predchádzajúci mesiac,
- budú podané informácie o činnosti na nasledujúci mesiac.

Určite si pozrite aj: tento školský rok | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09

september 2013
Oficiálny začiatok roka - 2. 9. 2013 o 8.30 hod. v školskej jedálni

august 2013
Zážitkový denný letný tábor - 19. - 23. 8. 2013.
Viac vo fotoalbume a na FB.

jún 2013
Zber papiera - jún 2013

Školské výlety (1. - 4. ročník) - jún 2013

Posledné pochod deviatakov - 28. 6. 2013. Foto.

Oficiálny záver školského roka a odovzdávanie vysvedčení
- 28. 6. 2013. Foto.

Deviatacky rozlúčkový večierok - 24. 6. 2013. Foto.

Výchovný koncert KDANCE - 24. 6. 2013. Foto.

BIM špeciál - 24. 6. 2013

Účelové cvičenia na II. stupni
- teória - 20. 6. 2013
- praktická časť - 21. 6. 2013 (návrat 12.30 hod.)

Ukončenie klasifikácie - 19. 6. 2013

JUNIÁLES - 15. jún 2013. Viac vo fotoalbume a na FB.

Oceňovanie úspešných žiakov na MsÚ - 12. 6. 2013

Súťažná prehliadka "Gašparkovo divadlo" (6. ročník)
- 12. 6. 2013. Pozri video zo šiestackého predstavenia alebo foto.

Fotenie kolektívov - 11. 6. 2013

Informačný deň - 10. 6. 2013, 16.00 - 18.00 hod.

Divadelné predstavenie v Nitre (5. - 7. ročník) - 7. 6. 2013

ZRPŠ pre budúcich prvákov - 6. 6. 2013

Prvácky výlet (EuroSalaš Brezno-Michalová) - 5. 6. 2013. Foto.

Tretiaci a štvrtáci na výlete (skanzen v Martine)
- 5. 6. 2013. Foto.

Druhácky výlet (Bystrianska jaskyňa, Horehronská železnička)
- 4. 6. 2013. Foto.

Plavecký výcvik (5. ročník) - 4. - 10. 6. 2013

Envirofilm (5., 6. ročník) - 3. 6. 2013, 9.00 - 10.30

máj 2013
Vyrobili sme v ŠKD - apríl - máj 2013. Foto.

Zber papiera - máj - jún 2013

"Modrý gombík" (zbierka pre Unicef) - máj 2013

Envirofilm (I. aj II. stupeň) - máj 2013

Talentík ŠKD 2013 - 31. 5. 2013. Foto.

Cirkusové predstavenie k MDD (I. stupeň) - 30. 5. 2013. Foto.

MDD II. stupeň - filmové predstavenie - 29. 5. 2013

MDD I. stupeň - bábkové divadlo - 29. 5. 2013

Regionálne športové hry (Štiavničky) - 29. 5. 2013

"Policajt môj kamarát" - branný pretek (triedy: 3. A, 4., 6., 7.)
28. 5. 2013

BanByČitariáda - 24. 5. 2013. Foto.

Štvorylka - 24. 5. 2013. Foto.

Výlet do LONDÝNA (výber z II. stupňa) - 19. - 25. 5. 2013. Foto.

Tvorivé dieľne s hlinou v SOS - 21. 5. 2013. Foto.

Archeológia v Thurzovom dome - 16. - 20. 5. 2013. Foto.

Deň múzeí - 17. 5. 2013

Olympiáda zdravej výživy (ZŠ Moskovská) - 16. 5. 2013 8.00 hod.

Biologická olympiáda kat. D (5. - 7. ročník) - 16. 5. 2013. Foto.

Divadelné predstavenie - Nitra
- 6. a 7. ročník - 14. 5. 2013
- 8. a 9. ročník - 16. 5. 2013

"Policajt môj kamarát" - súťaž (triedy: 3. A, 4., 6., 7.) - 15. 5. 2013

Literárno-hudobné múzeum - Matej Bel (8. ročník) - 9. 5. 2013

Besiedka ku Dňu matiek (I. stupeň) - 9. 5. 2013. Foto.

"Policajt môj kamarát" (7. ročník) - 7. 5. 2013 9.00 hod.

Mimoriadne zasadnutie rodičovskej rady - 6. 5. 2013 o 16.30 hod.

Kinderiáda (2. - 5. ročník) - do 7. 5. 2013. Foto.

Výchovný koncert (I. stupeň) - 7. 5. 2013 8.30 hod

Komparo (6. ročník) - 3. 5. 2013

Tvorivé dielne v ÚĽUVE (prváci) - 2. 5. 2013. Foto.

BIM - 2. 5. 2013

apríl 2013
Tancom proti drogám (5., 6 a 7. ročník) - 30. 4. 2013

Beseda s dcérou Kláry Jarunkovej - 29. 4. 2013. Foto.

Úprava okolia školy (na triednych hodinách) - 22. - 26. 4. 2013

Anglické divadelné predstavenie (vybraní žiaci 6. - 9. roč.) - 26. 4. 2013

Kriedové rozprávky v ŠKD - 25. 4. 2013. Foto.

Týždeň hlasného čítania - 25. 4. 2013. Foto.

Trenčiansky robotický deň - 25. 4. 2013. Foto.

Deň Zeme (NAPANT, Štátne lesy, SHMÚ) - 22. 4. 2013

Súťaž o najkrajšiu triedu na 2. stupni - 22. 4. 2013

Bláznivý deň - 19. 4. 2013. Foto.

Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti ICILS
- 18. 4. 2013

Obvodné kolo MO (6. - 8. ročník) - 17. 4. 2013

Nácvik štvorilky v K-Dance - 16. 4. 2013

Biologická olympiáda (kategória E) - 16. 4. 2013

Triedne schôdzky ZRPŠ - 15. 4. 2013 16.30 hod.

Fotenie žiakov - 10. 4. 2013 o 8.00 hod.

Odovzdanie podpísaných a potvrdených prihlášok na SŠ
- do 10. 4. 2013

BIM - 8. 4. 2013

Celoslovenská súťaž RoboCup Junior 2013 - 5. - 7. 4. 2013. Foto

Plavecký vývyk - 2. ročník - 3. - 11. 4. 2013. Foto.


marec 2013
Veľkonočné prázdniny - 28. 3. - 2. 4. 2013

Súťaž v jarnom aranžovaní - marec 2013

Beseda s policajtom "Správaj sa normálne" (5. ročník) - marec 2013

Beseda na tému "Ľudské práva" (5. - 9. ročník) - marec 2013

Mesiac knihy - návšteva knižnice (1. - 9. rončík) - marec 2013

Príprava na Veľkú noc v ŠKD - marec 2013. Foto.

Odovzdanie podkladov pre vyplnenie prihlášok na SŠ - do 30. 3. 2013

Vyhodnotenie súťaže "Galéria talentov" a odovzdanie cien
Jána Bakossa - 27. 3. 2013. Viac info.

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína - 26. 3. 2013

Tradície Veľkej noci u nás v škole - 25. 3. 2013. Foto.

Matematický klokan - 25. 3. 2013

Veľkonočné tradície v knižnici - 21. 3. 2013. Foto.

Prváci opäť v knižnici - 21. 3. 2013. Foto.

Obvodné kolo Pytagoriády
- 3. - 5. ročník - 19. 3. 2013
- 6. - 8. ročník - 20. 3. 2013

Zasadnutie Rady školy (verejné) - 20. 3. 2013 o 16.00 hod.

Plenárne rodičovské zdrušenie - 19. 3. 2013 o 17.00 hod.

Zasadnutie Rodičovskej rady - 19. 3. 2013 o 16.30 hod.

Obvodné kolo CHO - 15. 3. 2013

Filmové predstavenie (5. - 8. ročník) - 13. 3. 2013

Celoplošné testovanie deviatakov 2013 - 13. 3. 2013

Krajské kolo BiO - 12. 3. 2013

Korčuliarsky kurz (1. a 2. ročník) - 11. - 15. 3. 2013. Foto.

Obvodné kolo FO - 11. 3. 2013

BIM - 4. 3. 2013

február 2013
Jarné prázdniny - 25. - 1. 3. 2013

Návšteva knižnice MK - február 2013

Nácvik divadla s LHM - február 2013

Prihlášky na SŠ s talentovými skúškami a bilinguálne gymnáziá
- do 20. 2. 2013

Matematický KLOKAN - 12. 2. 2013

Karneval pre deti z I. stupňa - 12. 2. 2013 o 14.30 hod. Foto.

Geografická olympiáda
- 7. 2. 2013 (5., 6. a 9. ročník)
- 8. 2. 2013 (7. a 8. ročník)

Stavby zo snehu - 8. 2. 2013. Foto.

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo - 7. 2. 2013

Biologická olympiáda - 6. 2. 2013

Zápis žiakov do prvého ročníka
- 4. a 5. 2. 2013 od 12.30 do 17.30 hod. Viac info. Foto.

BIM - 4. 2. 2013

Polročné prázdniny - 1. 2. 2013

január 2013
Vyrobili sme v ŠKD - január 2013. Foto.

Koniec I. polroka (odovzdávanie vysvedčení) - 31. 1. 2013
- I. stupeň: 4. vyučovacou hodinou
- II. stupeň: 5. vyučovacou hodinou

Detský folklórny súbor RADOSŤ - 31. 1. 2013 o 9.00 hod. Foto.

Pasovanie prvákov za "čitateľov knižnice" - 25. 1. 2013. Foto.

Obvodné kolo olympiády NJ - 24. 1. 2013

Otvorená hodina u prváčikov :) - 23. 1. 2013. Foto.

Zábava v zime (ŠKD) - január 2013. Foto.

Obvodné kolo matematickej olympiády (5. a 9. ročník) - 23. 1. 2013

Ukončenie klasifikácie žiakov za I. polrok - 23. 1. 2013

Z ŠKD do bábkarskeho salónika LHM - 18. a 22. 1. 2013. Foto.

Obvodné kolo olympiády AJ - 17. 1. 2013

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre deti a rodičov predškolákov
- 17. 1. 2013 od 14.30 do 17.00 hod. Foto.

Informačný deň (5. - 8. ročník) - 14. 1. 2013 od 16.00 do 18.00 hod.

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko - Foto.

Triedne schôdzky (9. ročník) - 14. 1. 2013 o 17.00 hod.

Triedne schôdzky (1. stupeň) - 14. 1. 2013

BIM - 9. 1. 2013

Nástup do školy - 8. 1. 2013

december 2012
Vianočné prázdniny :) - 24. 12. 2012 - 7. 1. 2013

Vianočný stôl v našej triede - 21. 12. 2012
- I. stupeň: 3. a 4. hodinu
- II. stupeň: 4. a 5. hodinu

Súťaž v aranžovaní - 19. 12. 2012 o 8.30 hod.

Súťaž v počítačovej animácii (Centrum voľného času JUNIOR)
- 17. 12. 2012 od 13.30 hod. Foto.

Divadelné predstavenie (I. stupeň) - 17. 12. 2012 o 9.00 hod.

Plavecký výcvik (3. ročník)
- 14. - 21. 12. 2012 (okrem 17. 12. 2012). Foto.

Olympiáda ANJ a NEJ - školské kolo - 14. 12. 2012

Jedličková slávnosť - 13. 12. 2012 o 16.00 hod. Foto.

Deň otvorených dverí - vianočné dielne plné tradícií - 13. 12. 2012. Foto.

Pytagoriáda - školské kolo
- 3. - 5. ročník - 11. 12. 2012
- 6. - 8. ročník - 12. 12. 2012

Olympiáda ľudských práv - obvodné kolo - 11. 12. 2012

Návšteva sv. Mikuláša - 6. 12. 2012. Foto.

DOD u pána primátora - 5. 12. 2012

Burza povolaní (hotel LUX) - 4. 12. 2012 o 11.30 hod.

Dopravná výchova (1. a 2. ročník) - 3. 12. 2012

Správaj sa normálne - beseda s policajtmi (5. ročník) - 3. 12. 2012

BIM - 3. 12. 2012

november 2012
Dni otvorených dverí na stredných školách
(viac informácií u výchovnej poradkyne) - november 2012

Beseda s políciou (šikanovanie) - november 2012

Deň počítačovej bezpečnosti - beseda - 30. 11. 2012

Štrajk zamestnancov školstva - 26. - 28. 11. 2012

Som prvák a čitateľ - 22. 11. 2012. Foto.

Úspech na robotickej súťaž First Lego League 2012
- 22. 11. 2012. Foto.

List JEŽIŠKOVI - 20. 11. 2012. Foto.

Testy o voľbe štúdia na stredných školách (9. ročník) - 16. 11. 2012

Deň demokracie - 16. 11. 2012

Informačný deň - 12. 11. 2012 o 16.30 hod.

Týžden drogovej premencie (anketa Stop násiliu, stop drogám)
- 12. - 16. 11. 2012

Skúška KOMPARO (8. a 9. ročník) - 8. 11. 2012

Fyzika je moja kamarátka - 5. - 9. 11. 2012. Foto.

Fotenie žiakov - 6. 11. 2012

BIM - 6. 11. 2012

október 2012
Jesenné prázdniny - od 31. 10. do 2. 11. 2012

Halloween a spanie v škole - 30. 10. 2012 o 17.00 hod. Foto.

Výchovný koncert - Antidiskriminačný program (5. - 9. ročník)
- 26. 10. 2012

"Mesiac úcty k starším" - posedenie s dôchodcami školy
- 25. 10. 2012 o 16.00 hod.

Súťaž Galéria talentov - v spolupráci s LHM pri príležitosti Dňa knižníc
- 24. 10. 2012. Info k súťaži.

Tekvičkovo - výstava na tému plody zeme - 24. 10. 2012. Foto.

Deň zdravia + športové popoludnie v ŠKD - 24. 10. 2012. Viac info.

Exkurzia do Osvienčimu - 23. 10. 2012. Foto.

Zasadnutie rady školy - 11. 10. 2012 o 16.00 hod.

Bábkové divadlo (na rázcestí) v ŠKD - Ako sa Otesanček polepšil
- 8. 10. 2012. Foto.

Súťaž "Prečo boli moje prázdniny tie naj..."
- 8. 10. 2012 - výstava. Foto.
- 10. 10. 2012 - vyhodnotenie

Európsky deň jazykov - 3. 10. 2012. Foto.

Zber papiera - od 1. 10. do 12. 10. 2012september 2012
Literárna exkurzia (5., 6. a 7. ročník) - koniec septembra 2012

Súťaž "Prečo boli moje prázdniny tie naj..." - do 30. 9. 2012

Noc (deň) výskumníkov - návšteva ESC - 28. 9. 2012. Foto.

Pasovačka prvákov - 27. 9. 2012. Foto.

Fotografovanie - 21. 9. 2012

Európsky týždeň mobility - dopravné ihrisko - 19. 9. 2012. Foto.

Plenárne ZRPŠ a triedne schôdzky - 17. 9. 2012 o 16.00 hod.

Didaktické hry žiakov I. stupňa - 17. 9. 2012

Účelové cvičenia žiakov II. stupňa (branné)
- 14. 9. 2012 - teoretická časť
- 17. 9. 2012 - praktická časť

Štraj všetkých zamestnancov školy - 13. 9. 2012

Rada rodičov - 10. 9. 2012

Slávnostné otvorenie nového školského roku 2012/2013
- 3. 9. 2012 o 9.00 hod. Foto.


Určite si pozrite aj: tento školský rok | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09

Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk
Posledná aktualizácia: 20.03.2014 8:19