Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Podporujeme moderné vzdelávanie

Naši sponzori:

Zapojili sme sa:

taktikvyzva.sk

skodahrou.sk

mojafamilia.sk

hravozizdravo.sk

RoboCup

First Lego League

eTwinning

iBOBOR.sk

Podporujeme:

Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli všetky
svoje kravičky darovať deťom na adopciu.

Vedecká hračka - občianske združenie.

Viac ako len zábava.

Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Naša škola kliká zodpovedne.sk

Dôveryhodný prehliadač!

Darujte hodinu deťom.

Biela pastelka

Týždeň modrého gombíka

UNICEF

Liga za duševné zdravie.Úspechy školy v školskom roku 2005/2006
V oblasti jazykov:
1. miesto Šaliansky Maťko Alžbeta Garajová 3.B
Kristína Kojnoková 5.A
2. miesto   Matúš Vajči 2.B
Marek Bobák 4.A
3. miesto   Jakub Mlynárik 3.B
Jana Kucejová 2.A
Ivana Golecká 4.B
1. miesto školské kolo Hviezdoslavov Kubín Denisa Oceľová 2.B
3. miesto   Simon Danko 2.A
1. miesto Prednes poézie a prózy Alžbeta Garajová 3.B
Zuzana Štubianová 4.A
Denisa Oceľová 2.B
2. miesto   Nikola Púpalová 3.A
Patrícia Vajcíková 4.B
1. miesto okresné kolo lit. sútaže – Mesto v ktorom žijem - kat. poézia Melisa Kubalcová 8.A
 práca publikovaná v zborníku Podobenky - lit. klubu Litera 2
2. miesto okresné kolo lit. sútaže – Mesto v ktorom žijem - kat. próza Ľubomír Sobek 8.A
 práca publikovaná v zborníku Podobenky - lit. klubu Litera 2
1. miesto okresné kolo v prednese prózy Natália Rišová 9.C
úspešná riešiteľka okresné kolo olympiády SJ Natália Rišová 9.C
Cena Banskobystrického samosprávneho kraja v lit. súťaži pri príležitosti 61. výročia oslobodenia stredného Slovenska Natália Rišová 9.C
Cena Krajského školského úradu v lit. súťaži pri príležitosti 61. výročia oslobodenia stredného Slovenska Patrik Rosiar 7.C
2. miesto okresné kolo rétoriky Melisa Kubalcová 8.A
1. miesto za vlastný text v súťaži o Najkrajšiu knihu Natália Rišová 9.C
1. miesto okresné kolo lit. sútaže – Mesto v ktorom žijem - kat. poézia Melisa Kubalcová 8.A
 súťaž organizovaná Centrom voľného času v Banskej Bystrici
3. miesto okresné kolo olympiády v nem. jazyku Janka Mlynárová 7.C
6. miesto   Ján Šepák 8.C
V oblasti matematiky:
1. miesto školské kolo - Pytagoriáda Veronika Klesniaková 4.B
2. miesto   Viliam Tatranský 4.A
3. miesto   Dominik Hajdúch 4.B
úspešná riešiteľka školské kolo matematickej olympiády Veronika Klesniaková
1. miesto okresné kolo matematickej olympiády David Lupták 6.A
3. miesto   Martin Styk 6.A
6. miesto   Oliver Lényi 8.C
8. miesto   Dominika Kollárová 8.A
7. miesto   Daniela Ošustová 9.C
2. miesto okresné kolo - Pytagoriáda Roman Krajči 7.C
V prírodovednej oblasti:
1. miesto okresné kolo Envirosúťaže Viliam Tatranský 4.A
1. miesto zber papiera kolektív 3.A
2. miesto   kolektív 4.B

Biologická olympiáda

Žiaci sa zapojili do kategórie C a E. V kategórii C žiačky 8. ročníka obsadili - Gréta Rievajová 2. miesto (postúpila do krajského kola, kde skončila ako úspešná riešiteľka) a Katarína Šulajová v okresnom kole na 6. mieste ako úspešná riešiteľka. V kategórii E boli zapojení traja žiaci 8. ročníka, skončili ako úspešní riešitelia okresného kola.

V geografickej oblasti:
3. miesto okresné kolo geografickej olympiády David Lupták
6. ročník
úspešní riešitelia   5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
V oblasti chémie:
úspešní riešitelia okresné kolo chemickej olympiády 2 žiačky
9. ročníka
úspešní riešitelia   5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
V oblasti fyziky:
6. miesto okresné kolo fyzikálnej olympiády Tomáš Štrba 8.C
8. miesto   Natália Luptáková 8.C
11. miesto   Oliver Lényi 8.C
V oblasti športu:
3. miesto v chôdzi Horehronské hry B. Sámel 9.A
4. miesto Vybíjaná dievčat - okresné kolo
3. miesto Strelecká liga A. Sidor 9.A
2. miesto v okrese Malý futbal chlapci 5. - 6. ročníka
2. miesto Futbal "Coca cola Cup" Sliač
4. miesto v okrese Zdravotnícka súťaž I. stupeň dievčatá
5. ročníka
4. miesto v okrese   II. stupeň dievčatá
6. - 7. ročníka
účasť Hokejbal chlapci
Dvojboj ZŠ - bežecká štafeta 750m, plavecká štafeta 50x15
Vo výtvarnej a estetickej oblasti:
1. miesto v okrese Literárno - výtvarná súťaž: Najväčšia kniha
3. miesto Hasiči očami detí Z. Pápayová 7.C
Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí
Výtvarná súťaž - Domovina moja krásna
Nemecko 2006 je viac ako futbal
Výtvarná súťaž - Deti Európy
Výtvarná súťaž - "Bohúňova paleta
Literárno - výtvarná súťaž "Slniečko"
súťaže v Aranžovaní rastlín - Jesenná ikebana a Vianočné aranžovanie

Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk
Posledná aktualizácia: 06.09.2012 23:26