Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Podporujeme moderné vzdelávanie

Naši sponzori:

Zapojili sme sa:

taktikvyzva.sk

skodahrou.sk

mojafamilia.sk

hravozizdravo.sk

RoboCup

First Lego League

eTwinning

iBOBOR.sk

Podporujeme:

Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli všetky
svoje kravičky darovať deťom na adopciu.

Vedecká hračka - občianske združenie.

Viac ako len zábava.

Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Naša škola kliká zodpovedne.sk

Dôveryhodný prehliadač!

Darujte hodinu deťom.

Biela pastelka

Týždeň modrého gombíka

UNICEF

Liga za duševné zdravie.Prijímačky v roku 2017

Informácie o prijímacích pohovoroch na stredné školy pre školský rok 2016/2017
a) Prijímacie pohovory na SŠ s talentovou skúškou

•Doniesť podklady na vypísanie prihlášky na SŠ do 31.01. 2017 (lístok dostane od vých. poradkyne)
• Vypísanú prihlášku dostane žiak na domov najneskôr 7. 02. 2017

Úloha pre zákonného zástupcu:

• Skontrolovať stranu č. 1 na Prihláške na SŠ
• Na zadnej strane vypísať a podpísať riadok pod názvom školy /dátum dnešný, všetky potrebné podpisy.../.
• U detskej lekárky dať potvrdiť prihlášku / poplatok asi do 2 euro/.
• Prihlášku doniesť obratom späť výchovnej poradkyni do 20. 02. 2017! Riaditeľstvo školy podpisuje prihlášky a expeduje ich na stredné školy s talentovou skúškou.
• Do 24. 2. 2017 riaditeľ školy pošle prihlášky na SŠ.
• Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád, je potrebné doniesť prehľad "Úspechy v súťažiach a olympiádach" /súpis úspechov v súťažiach za jednotlivé školské roky /, prípadne priložiť diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ ..., čo výchovná poradkyňa zaznačí na prihlášku a do Proforientu-počítačového programu pre ŠVS.

Talentové skúšky sa konajú v období od 25.03. 2017 do 15.04.2017 .

b) Prijímacie pohovory na SŠ / aj na 8.roč. gymnáziá/ -prijímačky v máji 2017

Doniesť podklady (lístok s označením dvoch škôl) na vypísanie dvoch prihlášok na SŠ už v priebehu marca do 31. 03. 2017 (lístok dostane od vých. poradkyne) • Vypísané prihlášky dostane žiak obratom na domov, na kontrolu a podpisy najneskôr tak, aby boli u výchovnej poradkyni 07. 04.2017.

Na riaditeľstve ZŠ musia byť všetky prihlášky na SŠ sústredené do 12.04. 2017, pretože po tomto termíne sa už spracúvajú a posielajú na stredné školy.
Do 20.4.2017 riaditeľ pošle prihlášky na SŠ.

Úloha pre zákonného zástupcu:

Skontrolovať stranu číslo 1.
• Na zadnej strane vypísať a podpísať riadok pod názvom školy /aktuálny dátum, všetky potrebné podpisy.../.
• U detskej lekárky dať potvrdiť prihlášky / poplatok asi do 3 euro spolu /.
• Prihlášky doniesť späť výchovnej poradkyni.
• Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád, je potrebné doniesť prehľad ,,Úspechy v súťažiach a olympiádach" (súpis úspechov v súťažiach za jednotlivé školské roky ), prípadne priložiť diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ .., čo výchovná poradkyňa zaznačí na prihlášky a do Proforientu-počítačového programu pre ŠVS.

Termíny konania prijímacích pohovorov
I. kolo prijímacích pohovorov

-prvý termín: 9. 5. 2017 (utorok)
-druhý termín: 11. 5. 2017 (štvrtok)

II. kolo prijímacích pohovorov (pre neprijatých na SŠ): 20. 6. 2017 (utorok)


Zápisný lístok na SŠ
• Každý žiak obdrží v mesiaci marec-apríl jeden "Zápisný lístok na SŠ", ktorý na protipodpis preberie od výchovnej poradkyne alebo triednej učiteľky v ZŠ.
• Keď bude žiak prijatý na strednú školu, bude vyzvaný k tomu, aby sa jeho zákonný zástupca dostavil na SŠ - na zápis. Do zápisného lístka zaznačí SŠ prijatie.
• V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa tiež prijaté.

Testovanie 9 - 2016
• Testovanie 9 overuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
• Termín tohtoročného testovania:5. 04. 2017 (streda)
• Náhradný termín: 20. 04. 2017 (štvrtok)


Pozri tiež PRE DEVIATAKOV.


Pozri tiež PRÁCA VÝCHOVNÉHO PORADCU.
Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk
Posledná aktualizácia: 13.01.2014 21:08