Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Podporujeme moderné vzdelávanie

Naši sponzori:

Zapojili sme sa:

taktikvyzva.sk

skodahrou.sk

mojafamilia.sk

hravozizdravo.sk

RoboCup

First Lego League

eTwinning

iBOBOR.sk

Podporujeme:

Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli všetky
svoje kravičky darovať deťom na adopciu.

Vedecká hračka - občianske združenie.

Viac ako len zábava.

Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Naša škola kliká zodpovedne.sk

Dôveryhodný prehliadač!

Darujte hodinu deťom.

Biela pastelka

Týždeň modrého gombíka

UNICEF

Liga za duševné zdravie.INFO:

4. ročník celoslovenskej súťaže
GALÉRIA TALENTOV 2014
s udeľovaním Ceny Jána Bakossa
literárna, výtvarná, spevácka a hudobná súťaž pre deti základných škôl a osemročných gymnáziíVYHODNOTENIE:
Gratuľujeme všetkým, ktorý sa zúčastnili tohoto ročníka našej prehliadky talentov. Ukázali ste, že ešte stále existuje silný potenciál vo všetkych oblastiach súťaže. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli svojim časom a nadšením a gratulácia tým naj, ktorých si môžete pozrieť vo výsledkovej listine. Už teraz sa spolu s Vami tešíme na budúci ročník.

POZVÁNKA:
Srdečne pozývame prihlásených súťažiacih (v oblasti spev a hra na hudobnom nástroji) a ocenených účastníkov (v oblasti vlastnáliterárna tvorba a výtvorná tvorba) 27. marca 2014 o 10.00 hod. do Banskej Bystrice.

Oficiálne pozvánky boli odoslané zodpovedným osobám mailom, prosíme Vás preto o potvrdenie účasti.
Vyhlasovateľ súťaže:
Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci so ZŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici.

Cieľ súťaže:
Podporiť detský talent a nechať vyniknúť kráse ducha, slova a hudby.

Podmienky súťaže:
Súťažiť budú žiaci vo veku 6 - 16 rokov rozdelení do dvoch vekových kategórií v týchto oblastiach umenia:
• vlastná literárna tvorba
• výtvarná tvorba
• hra na hudobnom nástroji
• spev

1. kategória: žiaci vo veku 6 – 10 rokov
2. kategória: žiaci vo veku 11 – 16 rokov

• Každá škola môže nominovať do súťaže 1 žiaka za každú kategóriu v jednotlivej oblasti alebo poslať po jednej súťažnej práci v každej kategórii.

Do 27. 2. 2014 je nutné vyplniť elektornickú prihlášku a poslať súťažné práce na adresu: ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5,
974 01 Banská Bystrica.

Pozvánka s programom bude poslaná každému účastníkovi na kontaktný e-mail uvedený v prihláške.

• Literárne a výtvarné práce ľubovoľnej témy a žánru, pôvodné, doteraz nepublikované a neprihlásené do inej súťaže, je potrebné označiť na zadnej strane štítkom, na ktorom je uvedené: názov práce, meno a priezvisko žiaka, vek a adresa školy.

• Literárne práce v rozsahu 1 – 3 normované strany je nutné posielať v elektronickej podobe na: skola@zsbakbb.edu.sk a poštou v 4 vyhotoveniach.

• Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota menovaná vyhlasovateľmi súťaže.

Víťazi budú vyhlásení v deň súťaže a výsledky budú uverejnené na internete.

• Najlepšie práce budú publikované v regionálnej tlači a vystavené v priestoroch LHM.

Prihláška do súťaže
Plagát súťaže
Viac info - letáčik
Pozvánka

Pozri si informácie z iných ročníkov: 2013, 2012, 2011.

Podrobnejšie informácie k súťaži na: bradovag@zsbakbb.edu.sk, risovaa@zsbakbb.edu.sk.

Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk
Posledná aktualizácia: 23.04.2014 8:48