Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Podporujeme moderné vzdelávanie

Naši sponzori:

Zapojili sme sa:

taktikvyzva.sk

skodahrou.sk

mojafamilia.sk

hravozizdravo.sk

RoboCup

First Lego League

eTwinning

iBOBOR.sk

Podporujeme:

Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli všetky
svoje kravičky darovať deťom na adopciu.

Vedecká hračka - občianske združenie.

Viac ako len zábava.

Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Naša škola kliká zodpovedne.sk

Dôveryhodný prehliadač!

Darujte hodinu deťom.

Biela pastelka

Týždeň modrého gombíka

UNICEF

Liga za duševné zdravie.INFO:

2. ročník celoslovenskej súťaže
GALÉRIA TALENTOV 2012
s udeľovaním Ceny Jána Bakossa
literárna, výtvarná, spevácka a hudobná súťaž pre deti základných škôl a osemročných gymnáziíSúťaž sa uskutoční dňa 27. marca 2012 v priestoroch ŠVK – LHM, Lazovná č. 9, Banská Bystrica.

Výsledková listina. Fotky z vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ súťaže:
Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci so ZŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici.

Cieľ súťaže:
Podporiť detský talent a nechať vyniknúť kráse ducha, slova a hudby.

Podmienky súťaže:
Súťažiť budú žiaci vo veku 6 - 16 rokov rozdelení do dvoch vekových kategórií v týchto oblastiach umenia:
• vlastná literárna tvorba
• výtvarná tvorba
• hra na hudobnom nástroji
• spev

1. kategória: žiaci vo veku 6 – 10 rokov
2. kategória: žiaci vo veku 11 – 16 rokov

• Každá škola môže nominovať do súťaže 1 žiaka za každú kategóriu v jednotlivej oblasti alebo poslať po jednej súťažnej práci v každej kategórii.

• Riadne vyplnené prihlášky a súťažné práce je nutné poslať do 20. 3. 2012 (termín bol posunutý) na adresu: ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica.

Pozvánka s programom bude poslaná každému účastníkovi na základe prihlášky.

• Literárne a výtvarné práce ľubovoľnej témy a žánru, pôvodné, doteraz nepublikované a neprihlásené do inej súťaže, je potrebné označiť na zadnej strane štítkom, na ktorom je uvedené: názov práce, meno a priezvisko žiaka, vek a adresa školy.

• Literárne práce v rozsahu 1 – 3 normované strany je nutné posielať v elektronickej podobe na: skola@zsbakbb.edu.sk a poštou v 4 vyhotoveniach.

• Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota menovaná vyhlasovateľmi súťaže.

Víťazi budú vyhlásení v deň súťaže a výsledky budú uverejnené na internete.

• Najlepšie práce budú publikované v regionálnej tlači a vystavené v priestoroch LHM.

Prihláška do súťaže
Plagát súťaže
Viac info - plagát

Pozri si informácie z iných ročníkov: 2014, 2013, 2011.

Podrobnejšie informácie k súťaži na: bradova.g@gmail.com, arisova@gmail.com.
Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk
Posledná aktualizácia: 20.03.2014 8:09