Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Podporujeme moderné vzdelávanie

Naši sponzori:

Zapojili sme sa:

taktikvyzva.sk

skodahrou.sk

mojafamilia.sk

hravozizdravo.sk

RoboCup

First Lego League

eTwinning

iBOBOR.sk

Podporujeme:

Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli všetky
svoje kravičky darovať deťom na adopciu.

Vedecká hračka - občianske združenie.

Viac ako len zábava.

Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Naša škola kliká zodpovedne.sk

Dôveryhodný prehliadač!

Darujte hodinu deťom.

Biela pastelka

Týždeň modrého gombíka

UNICEF

Liga za duševné zdravie.Výchovné poradenstvo
Pre DEVIATAKOV
Proforientácia:

Práca so žiakmi v oblasti proforientácie sa zintenzívňuje v mesiaci apríli
vo 8. ročníku. Začína triednickou hodinou a prezentáciou stredných škôl, pokračuje konzultáciou o predbežnom záujme žiaka o štúdiu na SŠ a voľbe povolania, končí výpisom prihlášky a zaradením žiaka do centrálnej databázy "PROFORIENT" so spracovaním predbežného záujmu o SŠ.

V 9. ročníku sa priebežne monitoruje záujem žiaka, navštevujú sa stredné školy - Dni otvorených dverí, Burza povolaní, žiaci pracujú s počítačovým programom k voľbe povolania "CESTA k povolaniu", konzultujú s výchovnou poradkyňou možnosti prijatia a náplň štúdia. Na školu je umožnený priamy vstup zástupcom SŠ. Žiaci sledujú webstránky SŠ, konzultujú a zbierajú informácie o prijímacích pohovoroch a náplni štúdia jednotlivých škôl, odovzdávajú podklady na výpis "Prihlášky na SŠ".


Prihláška na štúdium na SŠ:

Prihlášky vypĺňa ZŠ, zákonný zástupca a žiak podpisujú prihlášky, detský lekár potvrdí voľbu SŠ. Každý žiak obdrží v ZŠ jeden Zápisný lístok na SŠ, na ktorom môže byť zapísaná len jedna SŠ, na ktorú žiak nastúpi v septembri do 1. ročníka.

Usmernenie k Prijímacím pohovorom
Podklady na vyplnenie prihlášky na SŠ


Testovanie 9:

- testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky
- na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky monitoru
- info o testovaní www.exam.sk, www.statpedu.sk , www.svsbb.sk (testy z minulých rokov, výsledky...)
- termíny nájdeš tu.


Pozri tiež PRÁCA VÝCHOVNÉHO PORADCU.

Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk
Posledná aktualizácia: 06.09.2012 23:26