Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4153301, e-mail: skola@zsbakbb.edu.sk

Facebook

Podporujeme moderné vzdelávanie

Naši sponzori:

Zapojili sme sa:

taktikvyzva.sk

skodahrou.sk

mojafamilia.sk

hravozizdravo.sk

RoboCup

First Lego League

eTwinning

iBOBOR.sk

Podporujeme:

Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli všetky
svoje kravičky darovať deťom na adopciu.

Vedecká hračka - občianske združenie.

Viac ako len zábava.

Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Naša škola kliká zodpovedne.sk

Dôveryhodný prehliadač!

Darujte hodinu deťom.

Biela pastelka

Týždeň modrého gombíka

UNICEF

Liga za duševné zdravie.Školská jedáleň


Jedálny lístok
- prehľad jedálnych lístkov (minulých, súčasných aj nasledujúcich ak sú dostupné) nájdete na novej stránke.
- pozri si prehľad jedálnych lískov.

Jedálny lístok - DIÉTNE STRAVOVANIE

Aktuálny jedálny lístok diétneho stravovania na tento týždeň.

Diétne stravovanie

od začiatku školského roku 2010/2011 ponúkame na našej škole diétne stravovanie podľa oficiálnych noriem.

Typy diét:
    a) bezlepková,
    b) diabetická,
    c) šetriaca.

V prípade záujmu je potrebné nahlásiť typ diéty s písomným odporúčaním od odborného lekára. Poskytovanie diétneho obeda si vyžaduje vzájomnú spoluprácu medzi rodičom, lekárom, kurchárom a vedením.

Obedy sa vydávajú štandardným spôsobom v školskej jedálni v budove školy. Cena 1 obedu je od 1. septembra 2012:
- I. stupeň = 1,14 € za 1 obed + 1€ réžia (na každý platený mesiac),
- II. stupeň = 1,21 € za 1 obed + 1€ réžia (na každý platený mesiac).

Podrobnejšie informácie sa dozviete u vedúcej kuchyne pani Cecílie Čavojovej osobne alebo na čísle 048/4126134.

 

Zásady

Prvý stupeň bude chodiť na obedy po 5. a druhý po 6. vyučovacej
    hodine (pozri Organizácia vyučovania).

Obedy sa vydávajú v ŠJ po predložení platného lístka od 11.30 do 13.45 hod.

Každý lístok musí byť na zadnej strane označený priezviskom a triedou žiaka.

Odhlásiť obed je potrebné dopredu telefonicky alebo osobne (podrobnosti nižšie).

Suma nevydaných obedov Vám bude odrátaná zo šeku nasledujúceho mesiaca.

 

Podmienky odhlasovania/prihlasovania stravy

Obed odhlasuje (prihlasuje) zákonný zástupca.

Pri školských akciách (výlety, exkurzie,...) sa stravník odhlasuje deň vopred.

V prípade ochorenia sa odhlasuje do 8.00 hod. v určený deň.

Odhlásenie/prihlásenie sa realizuje telefonicky (048/4126134) alebo osobne, prípadne vhodením lístka daného dňa do urny pred jedálňou.

Platba

od 1. septembra 2012 je cena stravnej jednotky
    - I. stupeň = 0,95 € za 1 obed + 1€ réžia (na každý platený mesiac),
    - II. stupeň = 1,01 € za 1 obed + 1€ réžia (na každý platený mesiac).

Platba za obedy sa realizuje vždy mesiac vopred najneskôr však v posledný
    deň mesiaca.

Šek je potrebné si vyzdvihnúť v kancelárii vedúcej ŠKJ spravidla
    v posledný týždeň mesiaca.

Vždy sa odrátava suma obedov, ktoré boli v poslednom mesiaci odhlásené.

Lístky si môžete vyzdvihnúť po predložení ústrižku zo zaplateného šeku
    taktiež v kancelárii vedúcej ŠKJ.

Platiť môžete aj bankovým prevodom. Číslo účtu a konštantný symbol sú
    uvedené na šeku. Ako správu pre prijímateľa treba uviesť meno, priezvisko a
    triedu žiaka. Lístky si potom môžete vyzdvihnúť na základe kópie príkazu
    na úhradu alebo vytlačeného výpisu transakcie (internetbanking).

Mliečny automat

Viac info tu.

Kontakt na zariadenie školského stravovania

Adresa: Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica (vchod od Bakossovej ulice)
Vedúca jedálne: Cecília Čavojová
Telefónne číslo: 048/4126134
Číslo účtu: 4017177468/7500 (ČSOB)

Webmaster: Mgr. Michal Mičko, e-mail: mickom@zsbakbb.edu.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2013 11:40